Stichting Cajamarca

Vereniging “Help de Wees- en Straatkinderen in Cajamarca – Peru”.

Sinds 1994 zet voorzitter Lita Wolberg zich, met hulp van anderen, in voor de wees- en straatkinderen van haar geboorte stad Cajamarca in Peru. Om deze hulp op een nog bredere basis aan te kunnen pakken is op 27 januari 2002 de vereniging opgericht. De vereniging staat ingeschreven onder nummer 858 in het verenigingsregister van het ambtsgericht Nordhorn.

Ondersteund worden:

  • Een weeshuis waar meisjes vanaf hun geboorte tot hun 18e levensjaar verzorgd kunnen worden. Dankzij de ondersteuning kunnen de meisjes daar nu blijven tot hun opleiding voltooid is, zodat ze daarna op eigen benen kunnen staan.
  • Als er mannelijke baby’s worden gevonden, worden ze naar een tehuis voor jongens gebracht.
  • Omdat er zich in het tehuis ook kinderen bevinden met traumatische ervaringen, moeten die psychologische en / of lichamelijke verzorging hebben. Dat wordt ook door de vereniging ondersteund.
  • Verder wordt er een project voor staatkinderen ondersteund. Deze kinderen worden overdag opgevangen en worden ‘s avonds weer afgehaald. Het zijn kinderen van alleenstaande ouders. De kinderen krijgen elke dag een warme maaltijd en een vitamine drankje. Het is de bedoeling om deze dagverzorging uit te breiden tot 250 kinderen en voor noodgevallen ook voor nachtopvang te zorgen.

Als Lita haar familie bezoekt komt ze natuurlijk ook vaak in het weeshuis en het tehuis voor de straatkinderen, en ze ziet dan wat er met het geschonken geld is gedaan, verder ziet haar familie erop toe dat het geld goed wordt besteed. Zo worden er dokterskosten en medicijnen, maar ook schoolbenodigdheden en levensmiddelen van betaald en worden er ruimtes in de tehuizen gerenoveerd. Ondanks dat er al veel bereikt is zijn de wees- en straatkinderen nog steeds op hulp van de vereniging voor levensonderhoud en scholing aangewezen.